Preview Mode Links will not work in preview mode

Helder - over water


May 28, 2020

Ons drinkwater wordt vooral gemaakt uit oppervlakte- en grondwater, maar wist je dat er in Kokszijde al bijna 20 jaar gezuiverd afvalwater uit de kraan komt? En waarom gebruiken we eigenlijk geen regen om drinkwater van te maken?

Met experten Manu Van Houtte (IWVA) en Pieter-Jan De Buyck (UGent)