Preview Mode Links will not work in preview mode

Helder - over water


Apr 9, 2020

Door klimaatverandering hebben we de afgelopen jaren heel wat droge periodes gekend. Maar ook als het dan regent, zorgt die stijging in temperatuur er voor dat het veel heviger regent. Hoe zal dat onze waterhuishouding in te toekomst beïnvloeden?

Met experten Patrick Willems (KULeuven) en Jan Goossens (Aquafin)